Styrelse


Styrelse 2017
Ordförande: Annelie Daging
Vice ordförande: Monica Möller Nordh
Kassör: Agnetha Annerud
Sekreterare: Elisabeth Nero
Ledamot: Carl Dickfeldt
Ledamot: Eva Andersson
Ledamot: vakant

Övriga
Valberedning, sammankallande: Åke Hultgren
Valberedning: Karl-Gustav Seidlitz
Valberedning: Malin Bursäter
Volontärsamordnare: Evelina Minnemyr
Webmaster: vakant

Dokument