Styrelse


Styrelse 2018
Ordförande: Annelie Daging
Vice ordförande: Monica Möller Nordh
Kassör: Agnetha Annerud
Sekreterare: Elisabeth Nero
Ledamot: Anette Sikvall-Ivarsson
Ledamot: Eva Andersson
Ledamot: Hans Krumlinde

Övriga
Valberedning, sammankallande: Åke Hultgren
Valberedning: Karl-Gustav Seidlitz
Valberedning: Malin Bursäter
Volontärsamordnare: Elisabeth Nero
Webmaster: vakant

Dokument